Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek leśny 2024

1. Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.),
– Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.

2. Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podatnikiem podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
-właścicielami lasów,
-posiadaczami samoistnych lasów,
-użytkownikami wieczystymi lasów,
-posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Zwolenia
Zwolnienia od podatku leśnego reguluje art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty (do pobrania w załącznikach)
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

– osoby fizyczne
Informację o lasach należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

– osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej
Deklarację na podatek leśny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

5. Terminy płatności:
Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek leśny od osób prawnych płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek leśny płatny w kasie UG Dragacz pok. Nr 3
lub na konto Urzędu Gminy B.S. Świecie 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004

6. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Dragacz
Dragacz 7A
86 -134 Dragacz
Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Stanowisko ds. wymiaru podatku
Magdalena Kamińska lub osoba zastępująca Zofia Sieniawska
pok. nr 3
tel. 52 33 249 69 (wew. 135) lub 531 473 905

PDFKlauzula-RODO-LEŚNY.pdf (113,70KB)

PDFIL-1-INFORMACJA-O-LASACH.pdf (75,72KB)

PDFZIL-1-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA.pdf (36,98KB)

PDFZIL-2-DANE-O-ZWOLNIENIACH.pdf (36,86KB)

PDFZIL-3-DANE-POZOSTAŁYCH-PODATNIKÓW.pdf (39,02KB)

PDFDL-1-DEKLARACJA-NA-PODATEK-LEŚNY.pdf (84,92KB)

PDFZDL-1-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA.pdf (37,48KB)

PDFZDL-2-DANE-O-ZWOLNIENIACH.pdf (37,36KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego