Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania i uprawnienia

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Dragacz  w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
4) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
5) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z ich wykonania,
6) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
8) uczestniczenie w pracach związków gmin, porozumień międzygminnych oraz stowarzyszeń gmin, których Gmina Dragacz jest członkiem,
9) wykonywanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
10) opracowanie gminnego planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy,
11) zarządzenie ewakuacji z obszarów gminy bezpośrednio zagrożonych – jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia,
12) kierowanie działaniami na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego