Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe informacje

URZĄD GMINY DRAGACZ
Dragacz 7A
86-134 Dragacz
e-mail: ug@dragacz.pl
tel. 52 33 249 69
fax. 52 33 249 74

ePUAP: /w3334yvde6/SkrytkaESP

Godziny pracy Urzędu Gminy:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

KASA Urzędu Gminy czynna:
poniedziałek: 7.30 – 14.30
wtorek: 7.30 – 16.30
środa: 7.30 – 14.30
czwartek: 7.30 – 14.30
piątek: 7.30 – 13.30

Gmina Dragacz
NIP 559-10-05-404

Nr rachunku bankowego:
podatki, czynsze, dzierżawy, opłaty skarbowe
Urząd Gminy Dragacz
Dragacz 7A
86-134 Dragacz
Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Dragacz
50 8168 0007 0008 0217 2000 0004

odpady komunalne
Urząd Gminy Dragacz
Dragacz 7A
86-134 Dragacz
Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Dragacz
43 8168 0007 0008 0217 2000 0033

woda, ścieki, ciepło
Zakład Usług Komunalnych
Dragacz 7A
86-134 Dragacz
Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Dragacz
16 8168 0007 0006 5865 2000 0001

Inspektor Ochrony Danych – Zygfryd Schreiber
e-mail:
tel. 792 335 877

Nr telefonów Urzędu Gminy Dragacz
SEKRETARIAT – 52 33 249 69 – pok. nr 4

Wójt Gminy – Dorota Krezymon – wew. 144 – pok. nr 6
Zastępca Wójta – Anna Ośko – wew. 132 – pok. nr 5
Sekretarz Gminy – Karolina Kuchta – wew. 151 – pok. nr 13
Skarbnik Gminy – Monika Kaczmarek – wew. 143 – pok. nr 2

REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu – Karolina Kuchta – wew. 151 – pok. nr 13
Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – Marzena Żłobińska – wew. 130 – pok. nr 4
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i archiwistyki – Dawid Borowiak – wew. 168 – pok. nr 13
Stanowisko ds. oświaty – Dominika Baranowska – wew. 168 – pok. nr 13
Stanowisko ds. obsługi rady gminy – Anita Sosnowska – wew. 152 – pok. nr 13
Stanowisko ds. obsługi informatycznej – Mateusz Słowiński – wew. 152 – pok. nr 13
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, spraw publicznych, pożytku publicznego – Barbara Wiączek – wew. 146 – pok. nr 10

REFERAT FINANSOWY
Kierownik Referatu – Monika Kaczmarek – wew. 143 – pok. nr 2
Stanowisko ds. rachunkowości – Krystyna Klimek – wew. 149 – pok. nr 1
Stanowisko ds. rachunkowości – Marta Malinowska – wew. 137 – pok. nr 1
Stanowisko ds. rachunkowości – Sylwia Milwicz-Rogacka – wew. 137 – pok. nr 1
Stanowisko ds. wymiaru podatku – Magdalena Kamińska – wew. 135 – pok. nr 3
Stanowisko ds. poboru i windykacji podatków lokalnych – Wioleta Strysik – wew. 134 – pok. nr 3
Stanowisko ds. poboru i windykacji opłaty za odpady – Anna Radoch – wew. 162 – pok. nr 3
Stanowisko ds. obsługi kasowej – Jolanta Grabowska – wew. 164 – pok. nr 3

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu – Katarzyna Kaczmarek – wew. 150 – pok. nr 12
Stanowisko ds. gospodarki mieniem, rolnictwa i leśnictwa – Agnieszka Kowalska – wew. 150 – pok. nr 12
Stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony zwierząt – Martyna Andrearczyk – wew. 148 – pok. nr 12
Stanowisko ds. wycinki drzew – Dawid Borowiak – wew. 168 – pok. nr 13

REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Kierownik Referatu – Anna Ośko – wew. 132 – pok. nr 5
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – Marianna Zakrzewska – wew. 141 – pok. nr 7
Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej – Patrycja Jaśniewska – wew. 142 – pok. nr 8
Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i zarządzania mieniem gminnym – Katarzyna Kilian – wew. 136 – pok. nr 8
Stanowisko ds. drogownictwa i melioracji – Andrzej Młynek – wew. 171 – pok. nr 9 B

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Kierownik Referatu – Krystian Żłobiński – wew. 155 – pok. nr 7
Stanowisko ds. zamówień publicznych – Justyna Tomaszewska – wew. 172 – pok. nr 7
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – Aleksandra Langowska – wew. 169 – pok. nr 9 B

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik USC, ewidencja ludności – Karina Rzepka – wew. 145 – pok. nr 10
Z-ca Kierownika USC – Barbara Wiączek – wew. 146 – pok. nr 10

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego