Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości 2024

1. Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 70 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.)
– UCHWAŁA NR XLVI/467/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
– UCHWAŁA NR XLVIII/480/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 5 grudnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

2. Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1) grunty;
2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Zwolnienia
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynku lub ich części oraz budowle:
1) związane z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
2) związane z działalnością publiczną w zakresie kultury i sportu, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
3) związane z obsługą bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
4) związane z obsługą pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
5) związane z obsługą administracyjną placówek oświatowych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
6) związane ze zbiorowym dostarczeniem energii cieplnej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

4. Wymagane dokumenty (do pobrania w załącznikach)
osoby fizyczne
Informację w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych IN-1 składa się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

osoby prawne
Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych DN-1 składa się w do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
Deklarację korygującą składa się w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

5. Terminy płatności
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości płatny w kasie UG Dragacz pok. Nr 3
lub na konto Urzędu Gminy B.S. Świecie 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004

6. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Dragacz
Dragacz 7A
86 -134 Dragacz
Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Stanowisko ds. wymiaru podatku:
Magdalena Kamińska lub osoba zastępująca Zofia Sieniawska
pok. nr 3
tel. 52 33 249 69 (wew. 135) lub 531 473 905

PDFUCHWAŁA NR XLVI-467-23 RADY GMINY DRAGACZ.pdf (233,82KB)

PDFUCHWAŁA NR XLVIII-480-23 RADY GMINY DRAGACZ.pdf (230,32KB)

PDFIN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf (94,81KB)

PDFZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf (41,38KB)

PDFZIN-2-DANE-O-ZWOLNIENIACH.pdf (41,22KB)

PDFZIN-3-DANE-POZOSTAŁYCH-PODATNIKÓW.pdf (39,12KB)

PDFDN-1-DEKLARACJA-NA-PODATEK-OD-NIERUCHOMOŚCI.pdf (106,90KB)

PDFZDN-1-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA.pdf (42,85KB)

PDFZDN-2-DANE-O-ZWOLNIENIACH.pdf (42,66KB)

PDFKlauzula-RODO-NIERUCHOMOŚĆ.pdf (114,41KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego