Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 5019Luty: 6789Marzec: 7140Kwiecień: 4897Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 9Kwiecień: 2Maj: 2Czerwiec: 23
Lipiec: 0Sierpień: 110Wrzesień: 1970Październik: 3315Listopad: 6224Grudzień: 6003
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7568
 2. Aktualności
  Wyświetleń: 1878
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1400
 4. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1099
 5. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 672
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 611
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 508
 8. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 500
 9. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 402
 10. Petycje
  Wyświetleń: 390
 11. Wykaz jednostek
  Wyświetleń: 360
 12. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 357
 13. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 356
 14. Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 295
 15. Projekty uchwał i sprawozdania
  Wyświetleń: 274
 16. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 252
 17. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 242
 18. Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Dragacz w 2024 roku
  Wyświetleń: 234
 19. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 231
 20. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 224
 21. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 215
 22. Projekty uchwał - XLVI Sesja Rady Gminy Dragacz – 21 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 215
 23. Obwieszczenia, komunikaty, postanowienia
  Wyświetleń: 210
 24. Budowa ulicy Fortecznej w Górnej Grupie, gm. Dragacz
  Wyświetleń: 193
 25. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 187
 26. Wnioski i formularze do pobrania
  Wyświetleń: 185
 27. Informacje o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 182
 28. Podatek od nieruchomości 2024
  Wyświetleń: 180
 29. Zastępca Wójta Gminy
  Wyświetleń: 180
 30. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 04.09.2023 r. znak RGiFE-II.6733.20.15.2022
  Wyświetleń: 177
 31. Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 173
 32. 2023 rok
  Wyświetleń: 172
 33. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 172
 34. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 171
 35. POSTANOWIENIE NR 134/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 169
 36. Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gm. Dragacz - zgłoszenia
  Wyświetleń: 168
 37. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 166
 38. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 04.09.2023 r. znak RGiFE-II.6733.20.17.2022
  Wyświetleń: 165
 39. Odpady komunalne 2024
  Wyświetleń: 161
 40. Obwieszczenie Wójta Gminy Dragacz z dnia 09.11.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz"
  Wyświetleń: 158
 41. Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnopolskim - 15 października 2023 r. - Gmina Dragacz
  Wyświetleń: 155
 42. Rozbudowa drogi gminnej Grupa – Nowe Marzy, gm. Dragacz
  Wyświetleń: 152
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 150
 44. ZARZĄDZENIE NR 72/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 149
 45. Przypisanie wyborcy do stałego obwodu głosowania.
  Wyświetleń: 147
 46. Odpady komunalne - deklaracja o wysokości opłaty
  Wyświetleń: 145
 47. ZARZĄDZENIE NR 66/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 145
 48. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 143
 49. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 141
 50. Oświadczenia majątkowe RG
  Wyświetleń: 140
 51. Zgłoszenie kandydatów na członków OKW - informacje
  Wyświetleń: 140
 52. Zadania i uprawnienia
  Wyświetleń: 138
 53. Petycja Nr 3/2023
  Wyświetleń: 136
 54. Remont drogi gminnej nr 0537010C w miejscowości Grupa w ciągu ulicy Szkolnej od 0+000 km do 1+000 km
  Wyświetleń: 136
 55. Referendum ogólnokrajowe 2023
  Wyświetleń: 134
 56. BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO
  Wyświetleń: 133
 57. Karty informacyjne mpzp
  Wyświetleń: 133
 58. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 132
 59. Karta informacyjna 4/2023
  Wyświetleń: 131
 60. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 130
 61. Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (13/6 - Dragacz; 176/17 Górna Grupa)
  Wyświetleń: 128
 62. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 19.09.2023 r. znak OŚ.6220.4.2023.KK
  Wyświetleń: 128
 63. Projekty uchwał - XLIV Sesja Rady Gminy Dragacz – 19 września 2023 r.
  Wyświetleń: 128
 64. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 125
 65. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2023
  Wyświetleń: 124
 66. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu za granicą
  Wyświetleń: 122
 67. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 07.09.2023 r. znak RIF-II.6733.22.12.2022
  Wyświetleń: 122
 68. INFORMACJA Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 września 2023 r. - losowanie składów OKW
  Wyświetleń: 118
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 118
 70. Projekty uchwał - XLV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dragacz – 19 października 2023 r.
  Wyświetleń: 117
 71. Informacja o składach OKW z funkcjami (Nr 1 - Nr 12)
  Wyświetleń: 116
 72. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 116
 73. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju
  Wyświetleń: 113
 74. XLVI Sesja Rady Gminy Dragacz – 21 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 113
 75. INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
  Wyświetleń: 112
 76. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 07.11.2023 r. znak RIF.6730.57.6.2023.PJ
  Wyświetleń: 111
 77. Konsultacje Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
  Wyświetleń: 110
 78. XLIV Sesja Rady Gminy Dragacz – 19 września 2023 r.
  Wyświetleń: 110
 79. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 2024 r.
  Wyświetleń: 109
 80. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 22 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 108
 81. Podatek leśny 2024
  Wyświetleń: 107
 82. Plan polowań zbiorowych WKŁ "SOKÓŁ: Grudziądz Rok GOSP 2023/2024
  Wyświetleń: 105
 83. Podatek od środków transportowych 2024
  Wyświetleń: 105
 84. Projekty uchwał - XLVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dragacz – 5 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 105
 85. UCHWAŁA NR XLVI/474/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki opłaty
  Wyświetleń: 105
 86. Wykaz pracowników Urzędu Gminy Dragacz odpowiedzialnych za wykonanie zadań i czynności wyborczych w gminie Dragacz
  Wyświetleń: 105
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 104
 88. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
  Wyświetleń: 103
 89. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 13.10.2023 r. znak RGiFE-II.6733.13.20.2022
  Wyświetleń: 102
 90. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 99
 91. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 15.09.2023 r. znak OŚ.6220.6.2023.KK
  Wyświetleń: 99
 92. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 98
 93. Budowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ul. Granicznej od km 0+171 do km 0+443
  Wyświetleń: 97
 94. Petycja Nr 2/2023 - odpowiedź
  Wyświetleń: 97
 95. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 07.11.2023 r. znak RIF.6733.6.9.2023.PJ
  Wyświetleń: 97
 96. Konsultacje Programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi zakończone
  Wyświetleń: 96
 97. Petycja Nr 4/2023
  Wyświetleń: 95
 98. INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Wyświetleń: 94
 99. KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYDGOSZCZY z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 100. Podatek rolny 2024
  Wyświetleń: 94
 101. ZARZĄDZENIE NR 96/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 94
 102. Kompleksowa obsługa oświetlenia miejsc publicznych ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administracyjnym gminy Dragacz w 2024 roku
  Wyświetleń: 93
 103. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 14.12.2023 r. znak RIF.6733.5.8.2023.PJ
  Wyświetleń: 93
 104. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 18.12.2023 r. znak RIF.6733.7.8.2023.PJ
  Wyświetleń: 93
 105. Uzupełnienia do złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 rok
  Wyświetleń: 93
 106. XLV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dragacz – 19 października 2023 r.
  Wyświetleń: 93
 107. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 06.10.2023 r. znak RIF.6730.57.4.2023.PJ
  Wyświetleń: 91
 108. Petycja Nr 5/2023
  Wyświetleń: 90
 109. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 12.10.2023 r. znak OŚ.6220.5.2023.KK
  Wyświetleń: 89
 110. Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie Bażant ZO Toruń 2023/2024
  Wyświetleń: 89
 111. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 07.11.2023 r. znak RIF.6733.6.7.2023.PJ
  Wyświetleń: 89
 112. Petycja nr 1/2024
  Wyświetleń: 88
 113. Sprawozdania z POP
  Wyświetleń: 87
 114. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 05.10.2023 r. znak RIF-II.6733.22.14.2022
  Wyświetleń: 86
 115. Informacja o działaniach lobbingowych
  Wyświetleń: 85
 116. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 85
 117. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 11.10.2023 r. znak RIF.6733.5.2.2023.PJ
  Wyświetleń: 85
 118. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 12.10.2023 r. znak RIF.6733.6.3.2023.PJ
  Wyświetleń: 85
 119. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 24.11.2023 r. znak RIF.6730.57.8.2023.PJ
  Wyświetleń: 85
 120. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 31.10.2023 r. znak RGiFE-II.6733.20.23.2022
  Wyświetleń: 83
 121. Protokół Nr XLV/23 z Sesji Rady Gminy Dragacz – 19 października 2023 r.
  Wyświetleń: 83
 122. Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmiejaniącej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-poomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 82
 123. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 20.12.2023 r. znak RGiFE-II.6733.13.26.2022
  Wyświetleń: 82
 124. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 14.11.2023 r. znak RGiFE-II.6733.20.25.2022
  Wyświetleń: 80
 125. Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Dragacz - 5 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 80
 126. POSTANOWIENIE NR 135/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 80
 127. ZARZĄDZENIE NR 2/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 79
 128. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania (dopisanie do spisu wyborców)
  Wyświetleń: 78
 129. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości, poł. na terenie Gm. Dragacz wraz z dostarczeniem urządzeń i worków do gromadzenia odpadów w latach 2024-2025"
  Wyświetleń: 78
 130. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 05.09.2023 r. znak RGiFE.III.6220.4.2022
  Wyświetleń: 78
 131. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 15 października 2023 roku
  Wyświetleń: 77
 132. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 05.12.2023 r. znak RIF.6733.6.11.2023.PJ
  Wyświetleń: 76
 133. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 15.01.2024 r. znak RIF.6733.7.10.2023.PJ
  Wyświetleń: 76
 134. ZARZĄDZENIE NR 74/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 22 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 76
 135. Karta informacyjna 7/2023
  Wyświetleń: 75
 136. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 29.11.2023 r. znak RGiFE-II.6733.13.22.2022
  Wyświetleń: 75
 137. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
  Wyświetleń: 74
 138. Protokół Nr XLVII/23 z Sesji Rady Gminy Dragacz – 5 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 74
 139. ZARZĄDZENIE NR 93/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2024 - 2038
  Wyświetleń: 74
 140. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 15.11.2023 r. znak RIF.6733.5.6.2023.PJ
  Wyświetleń: 73
 141. ZARZĄDZENIE NR 84/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 12 października 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górnej Grupie oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 73
 142. Projekty uchwał - XLVIII Sesja Rady Gminy Dragacz – 19 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 143. Protokół Nr XLIV/23 z Sesji Rady Gminy Dragacz – 19 września 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 144. UCHWAŁA NR XLV/460/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 października 2023 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Dragacz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 72
 145. XLVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dragacz – 5 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 146. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 71
 147. UCHWAŁA NR XLV/458/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 148. Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 149. UCHWAŁA NR XLV/459/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023–2035
  Wyświetleń: 70
 150. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 05.10.2023 r. znak OŚ.6220.9.2023
  Wyświetleń: 70
 151. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości, poł. na terenie Gm. Dragacz wraz z dostarczeniem urządzeń i worków do gromadzenia odpadów w latach 2024-2025".
  Wyświetleń: 69
 152. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych w Bydgoszczy I i II
  Wyświetleń: 69
 153. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 25.09.2023 r. znak OŚ.6220.5.2023.KK
  Wyświetleń: 68
 154. Przypisanie wyborcy do stałego obwodu głosowania
  Wyświetleń: 67
 155. Sprawozdania
  Wyświetleń: 67
 156. Terminarz dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 43 "Pomorski Klub Myśliwski" w Bratwinie w sezoenie łowieckim 2023/2024
  Wyświetleń: 67
 157. ZARZĄDZENIE NR 65/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" w Gminie Dragacz
  Wyświetleń: 67
 158. ZARZĄDZENIE NR 99/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 66
 159. 2024 rok
  Wyświetleń: 65
 160. ZARZĄDZENIE NR 67/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Dragacz
  Wyświetleń: 65
 161. INFORMACJA DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO ORAZ WYBORCY, KTÓRY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZY 60 LAT
  Wyświetleń: 64
 162. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 05.12.2023 r. znak RGiFE-II.6733.20.27.2022
  Wyświetleń: 64
 163. UCHWAŁA NR XLIV/453/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dragacz do związku Powiatowo-Gminnego Przewozy Autobusowe Obszaru Grudziądzkiego
  Wyświetleń: 64
 164. Wyborco sprawdź swoje miejsce głosowania!
  Wyświetleń: 64
 165. ZARZĄDZENIE NR 68/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 64
 166. Kwalifikacja wojskowa
  Wyświetleń: 63
 167. ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 09.01.2024 r. znak ŚG-V.7430.41.2023
  Wyświetleń: 63
 168. UCHWAŁA NR XLIV/447/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023–2035
  Wyświetleń: 62
 169. ZARZĄDZENIE NR 62/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu
  Wyświetleń: 62
 170. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 06.10.2023 r. znak RIF.6730.57.2.2023.PJ
  Wyświetleń: 62
 171. Zawiadomienie o planowanych polowaniach zbiorowych - Wojskowe Koło Łowieckie 261 "ORZEŁ"
  Wyświetleń: 61
 172. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 60
 173. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dragaczu – etap 2
  Wyświetleń: 60
 174. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 60
 175. ZARZĄDZENIE NR 81/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 9 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 60
 176. ZARZĄDZENIE NR 83/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 60
 177. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 11.10.2023 r. znak RIF.6733.5.4.2023.PJ
  Wyświetleń: 60
 178. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24.11.2023 r. znak ŚG-V.7430.41.2023
  Wyświetleń: 59
 179. UCHWAŁA NR XLIV/457/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 59
 180. ZARZĄDZENIE NR 69/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału
  Wyświetleń: 59
 181. ZARZĄDZENIE NR 86/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 59
 182. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 13.10.2023 r. znak RGiFE-II.6733.20.21.2022
  Wyświetleń: 58
 183. UCHWAŁA NR XLV/461/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 58
 184. UCHWAŁA NR XLIV/452/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
  Wyświetleń: 57
 185. UCHWAŁA NR XLIV/454/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
  Wyświetleń: 57
 186. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 08.12.2023 r. znak RIF.6730.57.10.2023.PJ
  Wyświetleń: 56
 187. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z dnia 31.01.2024r. znak RGiFE-II.6733.13.28.2022
  Wyświetleń: 56
 188. UCHWAŁA NR XLIV/455/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 189. UCHWAŁA NR XLVI/473/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym
  Wyświetleń: 56
 190. UCHWAŁA NR XLVI/479/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023-2036
  Wyświetleń: 56
 191. ZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 22 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w obiektach stanowiących własność Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 56
 192. Odpady z działalności rolniczej 2024
  Wyświetleń: 55
 193. ZARZĄDZENIE NR 82/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środków przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału
  Wyświetleń: 55
 194. ZARZĄDZENIE NR 89/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 24 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Dragacz
  Wyświetleń: 55
 195. ZARZĄDZENIE NR 92/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Dragacz na 2024 rok
  Wyświetleń: 55
 196. ZARZĄDZENIE NR 97/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
  Wyświetleń: 55
 197. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 12.10.2023 r. znak RIF.6733.6.5.2023.PJ
  Wyświetleń: 55
 198. OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 24.10.2023 r. znak WOO.420.20.2023.DK.4
  Wyświetleń: 54
 199. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 18.12.2023 r. znak RIF.6733.7.6.2023.PJ
  Wyświetleń: 54
 200. ZARZĄDZENIE NR 72/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 54
 201. ZARZĄDZENIE NR 87/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału
  Wyświetleń: 54
 202. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z dnia 31.01.2024r. znak RIF.6733.1.2.2024.PJ
  Wyświetleń: 53
 203. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 30.01.2024 r. znak RGiFE-II.6733.20.28.2022
  Wyświetleń: 53
 204. Transmisja Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 53
 205. XLVIII Sesja Rady Gminy Dragacz – 19 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 206. ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 52
 207. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 21.11.2023 r. znak RIF.6733.7.4.2023.PJ
  Wyświetleń: 52
 208. ZARZĄDZENIE NR 90/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rodziałami w ramach działu i zmian polegających na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału
  Wyświetleń: 51
 209. Dostawy artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych gminy Dragacz
  Wyświetleń: 50
 210. Karta informacyjna 5/2023
  Wyświetleń: 50
 211. Karta informacyjna 6/2023
  Wyświetleń: 50
 212. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z dnia 31.01.2024r. znak RIF.6733.1.4.2024.PJ
  Wyświetleń: 50
 213. UCHWAŁA NR XLVI/467/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 50
 214. UCHWAŁA NR XLVI/478/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 215. ZARZĄDZENIE NR 85/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 17 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 50
 216. ZARZĄDZENIE NR 88/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rodziałami w ramach działu i zmian polegających na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału
  Wyświetleń: 50
 217. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024
  Wyświetleń: 48
 218. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 48
 219. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 20.12.2023 r. znak RIF.6733.6.13.2023.PJ
  Wyświetleń: 48
 220. ZARZĄDZENIE NR 101/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 48
 221. ZARZĄDZENIE NR 106/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górnej Grupie oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 48
 222. Konsultacje społeczne dotyczące projektów Statutów Sołectw Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 47
 223. UCHWAŁA NR XLVI/470/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 46
 224. UCHWAŁA NR XLVIII/495/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
  Wyświetleń: 45
 225. ZARZĄDZENIE NR 100/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 45
 226. ZARZĄDZENIE NR 66/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 227. UCHWAŁA NR XLIV/447/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 44
 228. ZARZĄDZENIE NR 71/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 229. ZARZĄDZENIE NR 76/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Dragacz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 230. ZARZĄDZENIE NR 77/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  Wyświetleń: 43
 231. ZARZĄDZENIE NR 80/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą środków przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rodziałami w ramach działu i między grupami wydatków w ramach rozdziału
  Wyświetleń: 43
 232. UCHWAŁA NR XLIV/448/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 42
 233. Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań i czynności wyborczych w gminie Dragacz
  Wyświetleń: 42
 234. ZARZĄDZENIE NR 75/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środków przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rodziałami w ramach działu i między grupami wydatków w ramach rozdziału
  Wyświetleń: 42
 235. ZARZĄDZENIE NR 98/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 42
 236. Konsultacje społeczne dotyczące projektu statutu Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 41
 237. ZARZĄDZENIE Nr 113/23 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 41
 238. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 12.02.2024 r. znak DROŚ-G.7430.2.1.2024
  Wyświetleń: 40
 239. RODO
  Wyświetleń: 40
 240. UCHWAŁA NR XLVII/481/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023-2036
  Wyświetleń: 40
 241. ZARZĄDZENIE NR 102/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 40
 242. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 40
 243. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 5 marca 2024 r. dotyczące dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 244. UCHWAŁA NR XLIV/449/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za jeden km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 39
 245. ZARZĄDZENIE NR 104/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą
  Wyświetleń: 39
 246. ZARZĄDZENIE NR 78/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia procedury ochrony danych osobowych na potrzeby wykonania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 39
 247. Petycja nr 2/2024
  Wyświetleń: 38
 248. UCHWAŁA NR XLVI/472/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu"
  Wyświetleń: 38
 249. UCHWAŁA NR XLVIII/480/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 38
 250. UCHWAŁA NR XLVIII/493/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2023-2036
  Wyświetleń: 38
 251. ZARZĄDZENIE NR 63/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie o ustaleniu opłaty za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 38
 252. ZARZĄDZENIE NR 70/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środkow przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu
  Wyświetleń: 38
 253. ZARZĄDZENIE NR 91/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu
  Wyświetleń: 38
 254. ZARZĄDZENIE NR 95/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rodziałami w ramach działu i między grupami wydatków w ramach rozdziału
  Wyświetleń: 38
 255. UCHWAŁA NR XLVI/476/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za jeden km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 37
 256. ZARZĄDZENIE NR 105/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rodziałami w ramach działu i między grupami wydatków w ramach rozdziału
  Wyświetleń: 37
 257. ZARZĄDZENIE NR 107/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zaminy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Dragaczu
  Wyświetleń: 37
 258. ZARZĄDZENIE NR 4/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  Wyświetleń: 37
 259. Zwrot podatku akcyzowego 2024
  Wyświetleń: 37
 260. OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 28.09.2023 r. znak WOO.420.20.2023.DK
  Wyświetleń: 36
 261. Projekty uchwał - XLIX Sesja Rady Gminy Dragacz – 27 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 262. UCHWAŁA NR XLIV/450/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Dragacz przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 36
 263. UCHWAŁA NR XLVI/471/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 36
 264. UCHWAŁA NR XLVI/475/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 36
 265. ZARZĄDZENIE NR 5/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania w skład Komisji Socjalnej
  Wyświetleń: 36
 266. UCHWAŁA NR XLVI/468/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2024
  Wyświetleń: 35
 267. UCHWAŁA NR XLVI/477/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dragaczu
  Wyświetleń: 35
 268. ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 35
 269. Serwis informacyjny PKW (m.in. aktualności; informacje o tworzeniu komitetów wyborczych; zasady i sposób zgłaszania kandydatów w wyborach do rady gminy i kandydatów w wyborach wójta; akty prawne; informacje o organach wyborczych i ich działalności)
  Wyświetleń: 34
 270. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Fortecznej w Górnej Grupie”
  Wyświetleń: 34
 271. UCHWAŁA NR XLVIII/494/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dragacz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110/14 obręb Michale
  Wyświetleń: 34
 272. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 33
 273. INFORMACJA Wójta Gminy Dragacz z dnia 11 marca 2024 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń oraz losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 33
 274. ZARZĄDZENIE NR 103/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środków przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu
  Wyświetleń: 33
 275. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO GRUDZIĄDZA W RAMACH REALIZACJI POLITYKI TERYTORIALNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2021-2027
  Wyświetleń: 32
 276. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 22.02.2024r. znak RGiFE-II.6733.13.30.2022
  Wyświetleń: 32
 277. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 22.02.2024r. znak RIF.6733.6.15.2023.PJ
  Wyświetleń: 32
 278. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 32
 279. ZARZĄDZENIE NR 12/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 31
 280. ZARZĄDZENIE NR 19/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 31
 281. XLIX Sesja Rady Gminy Dragacz - 27 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 30
 282. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 30
 283. Oświadczenia majątkowe – koniec kadencji 2018-2024
  Wyświetleń: 29
 284. Petycja nr 3/2024
  Wyświetleń: 29
 285. POSTANOWIENIE NR 121/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 286. UCHWAŁA NR XLVIII/487/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Dragacz na lata 2024 - 2027
  Wyświetleń: 29
 287. UCHWAŁA NR XLVIII/490/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Dragacz na 2024 rok
  Wyświetleń: 29
 288. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 29
 289. ZARZĄDZENIE NR 79/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 29 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 29
 290. ZARZĄDZENIE NR 94/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ
  Wyświetleń: 29
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy Dragacz z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu
  Wyświetleń: 28
 292. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dragacz z dnia 8 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 27
 293. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 01.03.2024r. znak RIF.6733.2.2.2024.PJ
  Wyświetleń: 27
 294. OGŁOSZENIE o otwartym naborze na Partnera/ów projektu - Konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”
  Wyświetleń: 27
 295. Składy obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Dragacz z funkcjami
  Wyświetleń: 27
 296. UCHWAŁA NR XLIV/451/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dragaczu
  Wyświetleń: 27
 297. UCHWAŁA NR XLVI/462/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 27
 298. ZARZĄDZENIE NR 23/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 12 marca marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Dragacz w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 27
 299. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 26
 300. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 11.03.2024r. znak OŚ.6220.9.2023
  Wyświetleń: 26
 301. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 13.03.2024r. znak RIF.6733.1.6.2024.PJ
  Wyświetleń: 26
 302. UCHWAŁA NR XLVI/463/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
  Wyświetleń: 26
 303. UCHWAŁA NR XLVI/464/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Nowe oraz Gminą Warlubie w zakresie powierzenia Gminie Nowe organizacji publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 26
 304. UCHWAŁA NR XLVI/469/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 26
 305. ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, dla którego Gmina Dragacz jest organem prowadzącym.
  Wyświetleń: 26
 306. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 25
 307. Informacja zbiorcza o petycjach za 2023
  Wyświetleń: 25
 308. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 25
 309. L Sesja Rady Gminy Dragacz - 26 marca 2024r.
  Wyświetleń: 25
 310. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23.02.2024 r. znak ŚG-V.7430.41.2023
  Wyświetleń: 25
 311. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 24
 312. Protokół Nr XLVIII/23 z Sesji Rady Gminy Dragacz – 19 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 24
 313. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dragacz zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 23
 314. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 19.03.2024r. znak RIF.6730.13.4.2024.PJ
  Wyświetleń: 23
 315. UCHWAŁA NR XLVI/465/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 23
 316. ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 23
 317. ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 23
 318. ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 14 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 23
 319. POSTANOWIENIE NR 140/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 22
 320. ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie w zakresie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 22
 321. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 21
 322. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 01.03.2024r. znak RIF.6733.2.4.2024.PJ
  Wyświetleń: 21
 323. ZARZĄDZENIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 21
 324. ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 21
 325. ZARZĄDZENIE NR 7/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 21
 326. ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 roku
  Wyświetleń: 21
 327. POSTANOWIENIE NR 122/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 20
 328. UCHWAŁA NR XLVI/466/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 20
 329. ZARZĄDZENIE NR 11/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 20
 330. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Dragacz zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 19
 331. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 02.04.2024r. znak RIF.6730.13.6.2024.PJ
  Wyświetleń: 19
 332. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 13.03.2024r. znak RIF.6733.3.2.2024.PJ
  Wyświetleń: 19
 333. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 19.03.2024r. znak RIF.6730.13.2.2024.PJ
  Wyświetleń: 19
 334. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 19.03.2024r. znak RIF.6733.6.17.2023.PJ
  Wyświetleń: 19
 335. UCHWAŁA NR XLVIII/489/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą-miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 19
 336. UCHWAŁA NR XLVIII/492/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 r.
  Wyświetleń: 19
 337. ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dragacz przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 19
 338. ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świedczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Dragaczu
  Wyświetleń: 19
 339. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 18
 340. Projekty uchwał - L Sesja Rady Gminy Dragacz – 26 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 18
 341. ZARZĄDZENIE NR 8 /2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz
  Wyświetleń: 18
 342. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców z terenu Gminy Dragacz w dniu 7 kwietnia 2024 roku - rozkład jazdy
  Wyświetleń: 17
 343. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania 7 kwietnia 2024 r. w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 17
 344. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 17
 345. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 05.04.2024r. znak RIF.6733.6.19.2023.PJ
  Wyświetleń: 17
 346. Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza.
  Wyświetleń: 17
 347. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 17
 348. UCHWAŁA NR XLVIII/486/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dragacz
  Wyświetleń: 17
 349. ZARZĄDZENIE NR 12/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 17
 350. ZARZĄDZENIE NR 22/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038
  Wyświetleń: 17
 351. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 16
 352. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 15 marca 2024 r. o wezwaniu do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 16
 353. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 13.03.2024r. znak RIF.6733.3.4.2024.PJ
  Wyświetleń: 16
 354. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 29.03.2024r. znak RGiFE-II.6733.13.34.2022
  Wyświetleń: 16
 355. POSTANOWIENIE NR 141/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 16
 356. UCHWAŁA NR XLVIII/488/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz na lata 2023 - 2037
  Wyświetleń: 16
 357. UCHWAŁA NR XLVIII/491/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038
  Wyświetleń: 16
 358. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 29.03.2024r. znak RGiFE-II.6733.13.32.2022
  Wyświetleń: 15
 359. UCHWAŁA NR XLVIII/485/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 15
 360. ZARZĄDZENIE NR 10/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 15
 361. https://voxly.pl/#organization/%2Fapi%2Forganizations%2F6c6ff0a5-50f8-4642-a32c-3960d9bc6301/module/app/extent/450667.6908467642%2C616270.4408501491%2C490578.3990173367%2C634957.7984779328
  Wyświetleń: 14
 362. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
  Wyświetleń: 14
 363. UCHWAŁA NR L/519/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 14
 364. UCHWAŁA NR XLIX/506/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków
  Wyświetleń: 14
 365. UCHWAŁA NR XLIX/507/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok
  Wyświetleń: 14
 366. ZARZĄDZENIE NR 32/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 14
 367. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 14
 368. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dragacz zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 13
 369. UCHWAŁA NR L/517/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Dolnej Grupie
  Wyświetleń: 13
 370. UCHWAŁA NR L/520/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2024 rok
  Wyświetleń: 13
 371. UCHWAŁA NR XLIX/499/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłetności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Seniora w Michalu
  Wyświetleń: 13
 372. UCHWAŁA NR XLIX/500/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Grupie
  Wyświetleń: 13
 373. UCHWAŁA NR XLIX/505/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2024 roku
  Wyświetleń: 13
 374. W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r., każdy wyborca może sprawdzić swoje miejsce głosowania - informacja
  Wyświetleń: 13
 375. Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 12
 376. Uchwała Nr 8/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 21 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 12
 377. UCHWAŁA NR L/516/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 12
 378. UCHWAŁA NR L/518/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Grupie Plac
  Wyświetleń: 12
 379. ZARZĄDZENIE NR 114/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą środków przekazanych z budżetu pańśtwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu oraz między grupami wydatków w ramach rozdziału
  Wyświetleń: 12
 380. ZARZĄDZENIE NR 115/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 12
 381. Informacje/Poziomy/Zawiadomienia/Obwieszczenia
  Wyświetleń: 11
 382. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6
  Wyświetleń: 11
 383. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 11
 384. UCHWAŁA NR L/512/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 11
 385. UCHWAŁA NR L/513/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 11
 386. UCHWAŁA NR XLIX/496/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie i Gminnej Biblioteki w Górnej Grupie
  Wyświetleń: 11
 387. ZARZĄDZENIE NR 111/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie
  Wyświetleń: 11
 388. ZARZĄDZENIE NR 16/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2024 rok
  Wyświetleń: 11
 389. 480
  Wyświetleń: 10
 390. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 10
 391. POSTANOWIENIE NR 158/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 10
 392. Protokół XLIX/24 z Sesji Rady Gminy Dragacz – 27 lutego 2024 r.- PROJEKT
  Wyświetleń: 10
 393. UCHWAŁA NR L/514/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2024 roku
  Wyświetleń: 10
 394. UCHWAŁA NR XLIX/498/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie apelu Rady Gminy Dragacz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy trzech skrzyżowań dróg krajowych na terenie gminy Dragacz
  Wyświetleń: 10
 395. UCHWAŁA NR XLIX/503/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
  Wyświetleń: 10
 396. Uchwała nr XLIX/508/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038
  Wyświetleń: 10
 397. UCHWAŁA NR XLVIII/482/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na I kwartał 2024 roku
  Wyświetleń: 10
 398. UCHWAŁA NR XLVIII/483/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2024 roku
  Wyświetleń: 10
 399. UCHWAŁA NR XLVIII/484/23 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
  Wyświetleń: 10
 400. Wyniki wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 10
 401. ZARZĄDZENIE NR 13/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2024 rok
  Wyświetleń: 10
 402. ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
  Wyświetleń: 10
 403. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3
  Wyświetleń: 9
 404. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28.03.2024 r. znak DROŚ-G.7430.2.1.2024
  Wyświetleń: 9
 405. UCHWAŁA NR L/515/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu
  Wyświetleń: 9
 406. UCHWAŁA NR L/521/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038
  Wyświetleń: 9
 407. UCHWAŁA NR XLIX/497/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku
  Wyświetleń: 9
 408. UCHWAŁA NR XLIX/501/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
  Wyświetleń: 9
 409. UCHWAŁA NR XLIX/502/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dragacz na lata 2022-2026
  Wyświetleń: 9
 410. UCHWAŁA NR XLIX/504/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 9
 411. ZARZĄDZENIE NR 110/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środków przekazanych z budżetu pańśtwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu
  Wyświetleń: 9
 412. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 10.04.2024r. znak RIF.6733.1.8.2024.PJ
  Wyświetleń: 8
 413. ZARZĄDZENIE NR 108/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie
  Wyświetleń: 8
 414. ZARZĄDZENIE NR 109/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 8
 415. ZARZĄDZENIE NR 112/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 8
 416. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7
 417. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY z dnia 11.04.2024r. znak OŚ.6220.9.2023
  Wyświetleń: 7
 418. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY
  Wyświetleń: 6
 419. OSIĄGNIĘTE POZIOMY PRZEZ GMINĘ DRAGACZ W ROKU 2023
  Wyświetleń: 6
 420. UCHWAŁA NR L/511/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków
  Wyświetleń: 6
 421. ZARZĄDZENIE NR 6/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 25 stycznia 2024 r w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2024 rok
  Wyświetleń: 6
 422. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 5
 423. UCHWAŁA NR L/509/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 5
 424. ZARZĄDZENIE NR 28/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 18.03.2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dragacz
  Wyświetleń: 5
 425. ZARZĄDZENIE NR 34/2024 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 5
 426. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY z dnia 11.04.2024r. znak RIF.6733.2.6.2024.PJ
  Wyświetleń: 5
 427. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY z dnia 11.04.2024r. znak RIF.6733.3.6.2024.PJ
  Wyświetleń: 5
 428. Komumikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 4
 429. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 09.04.2024r. znak OŚ.6220.1.2024
  Wyświetleń: 4
 430. UCHWAŁA NR L/510/24 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie poparcia dla rolników
  Wyświetleń: 4
 431. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 3
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego