Zadania i uprawnienia

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Dragacz  w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
4) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
5) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z ich wykonania,
6) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
8) uczestniczenie w pracach związków gmin, porozumień międzygminnych oraz stowarzyszeń gmin, których Gmina Dragacz jest członkiem,
9) wykonywanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
10) opracowanie gminnego planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy,
11) zarządzenie ewakuacji z obszarów gminy bezpośrednio zagrożonych – jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia,
12) kierowanie działaniami na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>