Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-19 14:41:46 Protokół Nr XXIX/18 z sesji Rady Gminy Dragacz – 28 sierpnia 2018 r. - projekt Szczegóły
2 2018-10-19 14:38:20 Konsultacje Programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi zakończone Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. W konsultacjach nie uczestniczyła żadna organizacja pozarządowa. Program współpracy… Szczegóły
3 2018-10-18 14:41:23 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Dragacz za III kwartał 2018 r. Szczegóły
4 2018-10-15 19:25:52 Uzupełnienia do złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok Szczegóły
5 2018-10-09 11:07:45 Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa – Grupa Operacja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna  i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i… Szczegóły
6 2018-10-07 18:22:54 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Dragacz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
7 2018-10-07 18:21:21 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dragaczu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dragacz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
8 2018-10-04 12:48:54 Dotyczy warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt Szczegóły
9 2018-10-03 15:01:18 WÓJTA GMINY DRAGACZ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa – II, gmina Dragacz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
10 2018-10-01 16:09:44 POSTANOWIENIE NR 131/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 84 85 86 »