Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-17 14:02:08 Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa – Grupa Operacja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna  i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i… Szczegóły
2 2018-07-11 13:38:00 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Michale, gmina Dragacz RGiFE-II.6721.03.2018 Dragacz, dnia 11.07.2018r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o… Szczegóły
3 2018-07-11 12:39:19 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu o napędzie 4x4 dla OSP Wielkie Stwolno, gmina Dragacz Szczegóły
4 2018-07-06 14:38:21 Ogłoszenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: nr ewid. 3/166 - Grupa oraz nr ewid. 14/2 - Dolna Grupa Szczegóły
5 2018-07-06 14:35:14 Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
6 2018-07-03 16:47:16 UCHWAŁA NR XXVII/283/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030 Szczegóły
7 2018-07-03 16:45:01 UCHWAŁA NR XXVII/282/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły
8 2018-07-03 16:43:48 UCHWAŁA NR XXVII/281/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dragacz Szczegóły
9 2018-07-03 16:42:23 UCHWAŁA NR XXVII/280/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dragacz Szczegóły
10 2018-07-03 16:41:08 UCHWAŁA NR XXVII/279/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz Szczegóły
« 1 2 3 4 76 77 78 »