Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-18 13:52:08 Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej Szczegóły
2 2019-07-15 07:39:29 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 94 w Dragaczu Szczegóły
3 2019-07-09 14:41:46 Petycja Nr 6/2019 – dot. opublikowania na stronie BIP nr służbowych telefonów komórkowych Szczegóły
4 2019-07-09 14:34:47 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Dragacz, dnia 05.07.2019r. RGiFE.III.6220.5.2019 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Dragacz działając na podstawie art. 63 ust. 5… Szczegóły
5 2019-07-05 11:53:43 Interpelacja nr 1.2019 Szczegóły
6 2019-07-05 11:49:49 UCHWAŁA NR VIII/74/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dragacz Szczegóły
7 2019-07-05 11:48:21 UCHWAŁA NR VIII/73/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych Szczegóły
8 2019-07-05 11:46:04 UCHWAŁA NR VIII/72/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2033 Szczegóły
9 2019-07-05 11:38:31 UCHWAŁA NR VIII/71/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Szczegóły
10 2019-07-05 11:27:33 UCHWAŁA NR VIII/70/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławnika Szczegóły
« 1 2 3 4 113 114 115 »