Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-17 15:54:22 Wójt Gminy Dragacz ogłasza nabór kandydatów na stanowisko d/s funduszu sołeckiego oraz zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Dragaczu Szczegóły
2 2017-10-17 15:53:06 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO D/S GOSPODARKI ODPADAMI Szczegóły
3 2017-10-17 12:26:53 Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Dragacz z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu kwalifikacyjnego zwanego "Komisją" do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
4 2017-10-17 12:24:34 Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Dragacz z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
5 2017-10-16 08:05:14 Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Pomoc dotyczy szkód jakie wystąpiły w uprawach rolnych, lasach, lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej. Wnioski należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania… Szczegóły
6 2017-10-12 10:44:14 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO D/S GOSPODARKI ODPADAMI W URZĘDZIE GMINY W DRAGACZU. Szczegóły
7 2017-10-12 09:13:16 KURENDA - zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych Szczegóły
8 2017-10-10 08:51:40 Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Gmina Dragacz zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag,… Szczegóły
9 2017-10-05 11:06:05 Zarządzenie Nr 57/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok związanych ze zmianą i uzyskaniem kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa i innych jednostek sektora finansów publicznych oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
10 2017-09-29 11:30:04 Wójt Gminy Dragacz ogłasza nabór kandydatów na stanowisko d/s gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Dragaczu   Szczegóły
« 1 2 3 4 52 53 54 »