Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-06 15:20:54 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły
2 2017-12-05 18:43:47 Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
3 2017-12-04 16:48:24 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydania decyzji z dnia 24 listopada 2017 r., znak: DLI.3.6621.47.2017.PK.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 10/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., znak: WIR. N/.7820.66.2016.AW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego) na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) od km 1+798 do km 25+108 Szczegóły
4 2017-11-28 14:40:07 Uchwała Nr 7/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.112017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dragacz Szczegóły
5 2017-11-28 14:33:49 Informacja dotycząca posiedzenia komisji stałych w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły
6 2017-11-28 14:30:26 Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących projektu pn. "Digital Empathy" w ramach programu eRASMUS+ Szczegóły
7 2017-11-27 15:26:21 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1. Wprowadzono wyjaśnienia - 01.12.2017 r. 2. Wprowadzono wyjaśnienia - 01.12.2017 r. 3. Wprowadzono informację o unieważnieniu postępowania - 06.12.2017 r. Szczegóły
8 2017-11-24 08:39:39 UCHWAŁA NR XXII/227/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
9 2017-11-24 08:33:31 UCHWAŁA NR XXII/228/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 Szczegóły
10 2017-11-24 08:30:02 UCHWAŁA NR XXII/227/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 57 58 59 »