Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-04-26 13:06:18 Oświadczenia majątkowe 2018 Szczegóły
2 2018-04-26 12:59:42 Zarządzenie Nr 18/20 Wójta Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych z uzyskaniem i zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
3 2018-04-24 14:45:32 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Dragacz za I kwartał 2018 r. Szczegóły
4 2018-04-24 14:40:14 Sprawozdanie Wójta Gminy Dragacz z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Szczegóły
5 2018-04-24 09:27:11 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Szczegóły
6 2018-04-24 09:22:58 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
7 2018-04-23 13:23:23 UCHWAŁA NR XXVI/268/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021 Szczegóły
8 2018-04-23 13:21:57 UCHWAŁA NR XXVI/267/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Szczegóły
9 2018-04-23 13:20:40 UCHWAŁA NR XXVI/266/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030 Szczegóły
10 2018-04-23 13:19:00 UCHWAŁA NR XXVI/265/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 70 71 72 »