Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-19 14:49:00 Petycja Nr 1/2019 - Inicjatywa - Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny - Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze Szczegóły
2 2019-03-15 09:11:46 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bratwinie Szczegóły
3 2019-03-13 08:27:44 STANOWISKO NR 1/2019 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie poselskich projektów i autopoprawek o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, obowiązującego w Polsce sytemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych oraz oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań, jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników Szczegóły
4 2019-03-12 16:35:13 UCHWAŁA NR IV/39/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033 Szczegóły
5 2019-03-12 16:30:54 UCHWAŁA NR IV/38/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Szczegóły
6 2019-03-11 14:10:55 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 2077 m z podziałem na 2 części”: Części I: Zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale” Część II: Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale - I etap” Dla Części I przedmiotu zamówienia projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków… Szczegóły
7 2019-03-06 09:08:21 Obwieszczenie PKW w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
8 2019-03-05 16:18:52 UCHWAŁA NR IV/37/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji Szczegóły
9 2019-03-05 16:17:06 UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/188/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Dragacz oraz zasad jej dzierżawy Szczegóły
10 2019-03-05 16:15:24 UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Dragacz na rzecz Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dragaczu Szczegóły
« 1 2 3 4 100 101 102 »