Wójt Gminy Dragacz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Górna Grupa, stanowiących własność Gminy Dragacz

Dotyczy:
działka 20/1
działka 20/4
działka 21

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian