Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
03.07.2019 19.07.2019 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o długości 760 mb Szczegóły
11.06.2019 27.06.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – IV etap Szczegóły
16.05.2019 24.05.2019 Udzielenie Gminie Dragacz długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.995.000,00 zł Szczegóły
25.04.2019 14.05.2019 Modernizacja budynku GOKSiR w Górnej Grupie polegająca na przebudowie, remoncie i ociepleniu budynku Szczegóły
15.03.2019 02.04.2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bratwinie Szczegóły
11.03.2019 26.03.2019 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 2077 m z podziałem na 2 części”: Części I: Zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale” Część II: Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap” Szczegóły
22.02.2019 04.03.2019 Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz Szczegóły
05.02.2019 14.02.2019 Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz Szczegóły
03.12.2018 21.12.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap odcinku o długości 779 m Szczegóły
06.11.2018 20.11.2018 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi z podziałem na III części Szczegóły
« 1 2 3 4 »