Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
11.10.2019 29.10.2019 Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz w 2020 roku Szczegóły
23.09.2019 02.10.2019 Udzielenie Gminie Dragacz długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.200.000,00 zł Szczegóły
03.07.2019 19.07.2019 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o długości 760 mb Szczegóły
11.06.2019 27.06.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – IV etap Szczegóły
16.05.2019 24.05.2019 Udzielenie Gminie Dragacz długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.995.000,00 zł Szczegóły
25.04.2019 14.05.2019 Modernizacja budynku GOKSiR w Górnej Grupie polegająca na przebudowie, remoncie i ociepleniu budynku Szczegóły
15.03.2019 02.04.2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bratwinie Szczegóły
11.03.2019 26.03.2019 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 2077 m z podziałem na 2 części”: Części I: Zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale” Część II: Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap” Szczegóły
22.02.2019 04.03.2019 Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz Szczegóły
05.02.2019 14.02.2019 Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz Szczegóły
« 1 2 3 4 »