Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
27.11.2017 06.12.2017 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
09.11.2017 17.11.2017 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
05.09.2017 13.09.2017 Udzielenie Gminie Dragacz długoterminowego kredytu bankowego w kwocie: 1 000 000,00 zł Szczegóły
27.07.2017 16.08.2017 „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – I etap obejmujący odcinek od km 0+000 do km 1+155,75” Szczegóły
05.05.2017 22.05.2017 Budowa przedszkola w Grupie Szczegóły
19.04.2017 08.05.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – III etap Szczegóły
28.03.2017 12.04.2017 Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie Szczegóły
06.03.2017 21.03.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale – I etap obejmujący drogę dojazdową do gruntów rolnych o dł. odcinka 1.185 m w Michalu Szczegóły
28.12.2016 17.01.2017 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dragacz według formuły: „zaprojektuj i wybuduj” wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji Szczegóły
07.12.2016 16.01.2017 Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz Szczegóły
« 1 2 »