Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
20.04.2018 30.04.2018 Udzielenie Gminie Dragacz długoterminowego kredytu bankowego w kwocie: 1.450.000,00 zł Szczegóły
27.02.2018 15.03.2018 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 1935 m z podziałem na 2 Części Szczegóły
12.02.2018 28.02.2018 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę Szczegóły
16.01.2018 31.01.2018 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 2735 m z podziałem na 4 Części Szczegóły
29.12.2017 09.01.2018 Udzielenie Gminie Dragacz długoterminowego kredytu bankowego w kwocie: 1.470.000,00 zł Szczegóły
27.11.2017 06.12.2017 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
09.11.2017 17.11.2017 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
05.09.2017 13.09.2017 Udzielenie Gminie Dragacz długoterminowego kredytu bankowego w kwocie: 1 000 000,00 zł Szczegóły
27.07.2017 16.08.2017 „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – I etap obejmujący odcinek od km 0+000 do km 1+155,75” Szczegóły
05.05.2017 22.05.2017 Budowa przedszkola w Grupie Szczegóły
« 1 2 »