Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 62/18 Wójt Gminy Dragacz z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 11:54 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap odcinku o długości 779 m 11:51 13-12-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dragacz wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi z podziałem na III części 11:43 13-12-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
INFORMACJA dot. postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. administracyjno-finansowych w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dragaczu 14:03 12-12-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr XXX/18 z sesji Rady Gminy Dragacz – 30 października 2018 r. (ostatnia sesja VII kadencji) 13:58 12-12-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o ilości złożonych ofert oraz o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko pracy: konserwator sieci wodociągowej 11:53 12-12-2018 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkola w Grupie w ramach projektu „Edukacja w Grupie przedszkolnej” nr umowy RPKP.10.02.01-04-0005/17-00 dofinansowanego RPO WK-P na lata 2014-2020 konkurs Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 10:20 07-12-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na: „Kompleksową obsługę oświetlenia miejsc publicznych ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administracyjnym gminy Dragacz w 2019 roku” 09:17 07-12-2018 Artykuł Szczegóły
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO REFERENT D/S ADMINISTRACYJNO – FINANSOWYCH W SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DRAGACZU 15:22 06-12-2018 Artykuł Szczegóły
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Dragacz 11:11 06-12-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 92 93 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>