Podatek od nieruchomości 2020

1. Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U.2019.1170 ze zm.),
– Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

2. Przedmiot opodatkowania:
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1) grunty;
2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Zwolnienia:
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynku lub ich części oraz budowle:
1) związane z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
2) związane z działalnością publiczną w zakresie kultury i sportu, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
3) związane z ambulatoryjnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
4) związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków,
5) związane z obsługą bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
6) związane z obsługą pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
7) związane z obsługą administracyjną placówek oświatowych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
8) związane ze zbiorowym dostarczeniem energii cieplnej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

4. Wymagane dokumenty: (do pobrania w załącznikach)
osoby fizyczne
Informację w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych IN-1 składa się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

osoby prawne
Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych DN-1 składa się w do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
Deklarację korygującą składa się w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

5. Terminy płatności:
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości płatny w kasie UG Dragacz pok. Nr 3
lub na konto Urzędu Gminy B.S. Świecie 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004

6. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Dragaczu
Dragacz 7A
86 -134 Dragacz
Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 17.00
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Stanowisko ds. poboru i windykacji:
Wioleta Strysik
pok. nr 3
tel. 52 33 249 69, 52 33 249 70 wew. 134

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>