Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dragacz, położonych w Górnej Grupie, oznaczonych numerami działek: 73/3, 73/4 i 73/5, zapisane w księdze wieczystej BY1S/31341/1 Sądu Rejonowego w Świeciu V Wydziału Ksiąg Wieczystych, które nie mają dostępu do drogi publicznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian