Informacja o wynikach I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dragacz, położonych w obrębie geodezyjnym Górna Grupa na rzecz właścicieli dziełek przyległych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian