Podstawowe informacje

Szanowni mieszkańcy przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych.

Jeżeli odpad objęty systemem segregacji znajdzie się w pojemniku na odpady zmieszane kubełek nie zostanie opróżniony !!!

Przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dolnej Grupie działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który świadczy usługi w poniedziałki i czwartki w godzinach od 14:00 do 18:00 oraz w sobotę od 8:00-14:00. Przyjmowane są tam następujące odpady: przeterminowane leki, puszki po farbach i chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowo – budowlanych, gruz oraz większe ilości odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych. Mieszkaniec we własnym zakresie dowozi odpady, segreguje je oraz rozładowuje.

Niedopuszczalne jest wyrzucanie wyżej wymienionych odpadów do pojemników znajdujących się przy posesjach !!!

INFORMACJA Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne nie są upoważnieni do wstępu na teren posesji. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do wystawienia pojemników przed ogrodzenie posesji lub umieszczenie ich w dostępnym, widocznym miejscu w dniu odbioru odpadów najpóźniej do godz. 6.00 (z wyjątkiem budynków jednorodzinnych, które wyposażone są w wiaty śmietnikowe). W uzasadnionych przypadkach, po zgłoszeniu do Urzędu Gminy faktu, iż stan zdrowia właściciela nieruchomości nie pozwala na wystawienie pojemników lub worków przed posesję oraz po wyrażeniu zgody na wejście na teren posesji, Urząd Gminy informuje firmę odbierającą o zaistniałej sytuacji, a odpady zostaną odebrane, z miejsca wyznaczonego przez właściciela nieruchomości.

Zapraszamy Państwa do korzystania z nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dragaczu, funkcjonującego w ramach Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z uwagi na brak możliwości technicznych przeniesienia i wprowadzenia bardzo dużej ilości informacji z poprzedniej wersji BIP (wynikające ze zmiany operatora) będą one sukcesywnie uzupełniane na aktualnej wersji BIP Za utrudnienia przepraszamy!!

URZĄD GMINY W DRAGACZU Dragacz 7A 86-134 Dragacz e-mail: ugdragacz@poczta.onet.pl tel. 52 33 249 69 fax. 52 33 249 74

Godziny pracy Urzędu Gminy: poniedziałek: 7.30 - 15.30 wtorek: 7.30 - 17.00 środa: 7.30 - 15.30 czwartek: 7.30 - 15.30 piątek: 7.30 - 14.00

Nr rachunku bankowego: (podatki, opłata za odpady, czynsze, dzierżawy, opłaty skarbowe) Urząd Gminy w Dragaczu Dragacz 7A 86-134 Dragacz Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Dragacz 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004

(woda, ścieki, ciepło) Zakład Usług Komunalanych Dragacz 7A 86-134 Dragacz Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Dragacz 16 8168 0007 0006 5865 2000 0001

Nr telefonów Urzędu Gminy w Dragaczu
52 33249 69 - SEKRETARIAT
wew. 132 - Sekretarz Gminy - Ewa Dłużyńska
wew. 143 - Skarbnik Gminy - Lidia Piechocińska
wew. 130 - Stanowisko ds. organizacyjno–kadrowych – Marzena Żłobińska
wew. 149 - Stanowisko ds. rachunkowości – Krystyna Klimek
wew. 137 - Stanowisko ds. rachunkowości – Marta Henclik
wew. 134 - Stanowisko ds. poboru i windykacji – Wioleta Strysik
wew. 135 - Stanowisko ds. wymiaru podatku – Sylwia Milwicz-Rogacka
wew. 164 - Stanowisko ds. obsługi kasowej – Jolanta Grabowska
wew. 155 - Kierownik Referatu RGiFE - Krystian Żłobiński
wew. 141 - Stanowisko ds. pozyskiwania środków europejskich i ochrony środowiska – Katarzyna Kaczmarek (zastępstwo Justyna Piwowarczyk)
wew. 172 - Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych – Anna Ośko
wew. 142 - Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej – Mirosław Zdanowicz
wew. 139 - Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy – Anita Sosnowska
wew. 171 - Stanowisko ds. gospodarki odpadami – Katarzyna Kłos
wew. 169 - Stanowisko ds. poboru i windykacji opłat za odpady oraz promocji i informacji publicznej – Katarzyna Kilian
wew. 146 - Stanowisko ds. działalności gospodarczej i spraw publicznych – Katarzyna Szczukowska
wew. 148 - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – Janusz Klimek
wew. 150 - Stanowisko ds. gospodarki mieniem i rolnictwa – Mirosława Krajińska
wew. 150 - Stanowisko ds. drogownictwa i melioracji – Andrzej Młynek
wew. 153 - Stanowisko ds. zagrożeń i obronnych – Dawid Borowiak
wew. 162 - Stanowisko ds. obsługi informatycznej – Mateusz Słowiński
wew. 145 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (ewidencja ludności) – Karina Rzepka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>