Zawiadomienia/Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2019 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych – 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 We wrześniu 2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne nie są upoważnieni do wstępu na teren posesji. Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Jeżeli odpad objęty systemem segregacji znajdzie się w pojemniku na odpady zmieszane kubełek nie zostanie opróżniony!!! Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Szczegóły
Artykuł 03.10.2016 Wójt Gminy Dragacz informuje, iż przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Dragacz Szczegóły