Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek firmy LIM-POL Sp. z o.o., Fletnowo, ul. Myśliwska 14, 86-134 Dragacz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech zbiorników podziemnych na gaz płynny o łącznej pojemności do 48m3 (3×16 m3) na działce nr 150/8, obręb 0004 Fletnowo” Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Centrum Logistycznego thyssenkrupp Materials Poland S.A. w miejscowości Nowe Marzy, na działkach nr 156/3, 156/9, 158/3 Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 ZAWIADOMIENIE o rozszerzeniu zakresu inwestycji Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Centrum Logistycznego thyssenkrupp Materials Poland S.A. w miejscowości Nowe Marzy, na działkach nr 156/3, 156/9, 158/3” Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek thyssenkrupp Materials Poland S.A., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Centrum Logistycznego thyssenkrupp Materials Poland S.A. w miejscowości Nowe Marzy, na działkach nr 156/3, 156/9, 158/3”. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego GRUPA VIII” w miejscowości Górna Grupa, na działce nr 22, obręb ewid. Górna Grupa, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego GRUPA VIII” w miejscowości Górna Grupa, na działce nr 22, obręb ewid. Górna Grupa, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Skup złomu oraz surowców wtórnych na terenie bazy magazynowej w Dragaczu” Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszyw na terenie działek o nr ewid. 20/1, 20/4 i 21 w miejscowości Górna Grupa, w obrębie Górna Grupa, gm. Dragacz” Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek firmy EKO-System Sp. Z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego GRUPA VIII” Szczegóły