Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2018 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Program – czyste powietrze – ekodopłaty na wymianę pieca i termomodernizację. Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa trzech zbiorników podziemnych na gaz płynny o łącznej pojemności do 48m3 (3×16 m3) na działce nr 150/8, obręb 0004 Fletnowo” Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Centrum Logistycznego thyssenkrupp Materials Poland S.A. w miejscowości Nowe Marzy, na działkach nr 156/3, 156/9, 158/3” Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Centrum Logistycznego thyssenkrupp Materials Poland S.A. w miejscowości Nowe Marzy, na działkach nr 156/3, 156/9, 158/3″ Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Centrum Logistycznego thyssenkrupp Materials Poland S.A. w miejscowości Nowe Marzy, na działkach nr 156/3, 156/9, 158/3” Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ informujące o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dragacz na lata 2018-2032″. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek firmy LIM-POL Sp. z o.o., Fletnowo, ul. Myśliwska 14, 86-134 Dragacz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech zbiorników podziemnych na gaz płynny o łącznej pojemności do 48m3 (3×16 m3) na działce nr 150/8, obręb 0004 Fletnowo” Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Centrum Logistycznego thyssenkrupp Materials Poland S.A. w miejscowości Nowe Marzy, na działkach nr 156/3, 156/9, 158/3 Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 ZAWIADOMIENIE o rozszerzeniu zakresu inwestycji Szczegóły