Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.05.2020 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na części działek ewidencyjnych o nr 293 obręb Mniszek, 15, 16/1, 16/2, 16/8, 17/1, 17/2, 17/3, 18/2, 19/2, obręb Nowe Marzy, gmina Dragacz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorski Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku magazynowego wraz z rozbudową części biurowo-socjalnej w Dragaczu na działkach nr 253/51, 253/52, 253/47, 253/48 i 253/49 Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na części działek ewidencyjnych o nr 293 obręb Mniszek, 15, 16/1, 16/2, 16/8, 17/1, 17/2, 17/3, 18/2, 19/2, obręb Nowe Marzy, gmina Dragacz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 marca 2020 r. (znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.10 sprawa dot. Odbudowy budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932) Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie z dnia 13 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną-odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do ziemi za pomocą trzech istniejących studni chłonnych z ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Grupa Plac Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne-odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do ziemi za pomocą trzech istniejących studni chłonnych z ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Grupa Plac (pismo GD.ZUZ.4.421.230.3.2019.AB z dnia10.01.2020 r.) Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2019 r. (DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.18) Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 grudnia 2019 r. (DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.2) dot. wniesienia zażalenia na postanowienie RDOŚ w Bydgosczy z dnia 27 czerwca 2014 r. w spr. Odbudowy budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale”. Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Szczegóły