Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2017 Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego GRUPA VIII” w miejscowości Górna Grupa, na działce nr 22, obręb ewid. Górna Grupa, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego GRUPA VIII” w miejscowości Górna Grupa, na działce nr 22, obręb ewid. Górna Grupa, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Skup złomu oraz surowców wtórnych na terenie bazy magazynowej w Dragaczu” Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszyw na terenie działek o nr ewid. 20/1, 20/4 i 21 w miejscowości Górna Grupa, w obrębie Górna Grupa, gm. Dragacz” Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek firmy EKO-System Sp. Z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego GRUPA VIII” Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża kruszyw na terenie działek o nr. ewid. 20/1, 20/4 i 21 w miejscowości Górna Grupa, w obrębie ewidencyjnym Górna Grupa, gm. Dragacz” Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego…” Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża kruszyw na terenie działek o nr. ewid. 20/1, 20/4 i 21 w miejscowości Górna Grupa, w obrębie ewidencyjnym Górna Grupa, gm. Dragacz”, z wyłączeniem części działki nr 20/1 objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 06.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537003C Górna Grupa- Michale” Szczegóły
Artykuł 06.11.2016 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pana Bogusława Han, Nowe Marzy 24, 86-134 Dragacz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wybudowanie domów jednorodzinnych na działkach o nr 143/8, 143/9, 143/10, 143/11 obręb ew. Nowe Marzy” Szczegóły