Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale”. Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Dyrektora RDOŚ Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 24 czerwca 2019 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, tj. uchwałę wprowadzającą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale” Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek firmy Kolorpak Sp. z o.o., ul. Dworcowa 14, 86-300 Grudziądz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku magazynowego wraz z rozbudową części biurowo-socjalnej w Dragaczu na działkach nr 253/51, 253/52, 253/47, 253/48 o 253/49” Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Projekt tzw. uchwały antysmogowej – konsultacje społeczne – przedłużenie terminu Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Szczegóły