Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.06.2019 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale” Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek firmy Kolorpak Sp. z o.o., ul. Dworcowa 14, 86-300 Grudziądz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku magazynowego wraz z rozbudową części biurowo-socjalnej w Dragaczu na działkach nr 253/51, 253/52, 253/47, 253/48 o 253/49” Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Projekt tzw. uchwały antysmogowej – konsultacje społeczne – przedłużenie terminu Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Konsultacje społeczne projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwały antysmogowe Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek firmy S&R RAKOWSKI damian, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno pełnomocnika Anny, Pawła Machomet, ul. Zawiszy Czarnego 23, 87-152 Warszewice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr ew. 119/10 obr. Fletnowo, gmina Dragacz”. Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Informacja o projekcie tzw. uchwały antysmogowej Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Program – czyste powietrze – ekodopłaty na wymianę pieca i termomodernizację. Szczegóły