Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC w gminie Dragacz Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Dragaczu Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz polegających na przeniesieniach między grupami i rozdziałami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034 Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 4 listopada2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dragaczu Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz polegających na przeniesieniach między grupami i rozdziałami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły