Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy w Michalu oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójt Gminy Dragacz za osiągnięcia i zasługi dla Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz polegających na przeniesieniach między grupami Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa sołectwa w Michalu Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 9 września 2019 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” Szczegóły