Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2019 Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Dragacz oraz zasad jej dzierżawy Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok polegające na przeniesieniach między grupami Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Dragacz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dragacz Szczegóły