Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2018 Zarządzenie Nr 18/20 Wójta Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych z uzyskaniem i zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dragaczu Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rokk Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dragacz Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu kwalifikacyjnego zwanego „Komisją” do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów członka Rady Sołeckiej w sołectwie Dragacz Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Szczegóły