Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2018 Zarządzenie Nr 10 /2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego zespołu kwalifikacyjnego zwanego „Komisją” powołanego do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert w związku z otwartym konkursem ofert nr 1/2018 w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Dragacz, posadowionym w budynku Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie oraz ustalenia opłat z tego tytułu dla użytkownika lokalu Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu kwalifikacyjnego zwanego „Komisją” do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych Szkołach Podstatwowych w Dragaczu i w Michalu oraz klas I w publicznych Szkołach Podstawowych w Dragaczu, Grupie i w Michalu Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji na zadanie polegające na zakupie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły