Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie Nr 62/18 Wójt Gminy Dragacz z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 61/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dragaczu Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 56/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zarządzenie Nr 55/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą, uzyskaniem kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Szczegóły