Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.08.2018 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu w Urzędzie Gminy w Dragaczu Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zamiany ustalenia zasad i rozliczenia kosztów związanych z podróżą służbową przysługujących pracownikom Urzędu Gminy w Dragaczu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych z uzyskaniem i zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły