Zarządzenia 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Zarządzenie Nr 63/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie Nr 62/18 Wójt Gminy Dragacz z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie Nr 56/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zarządzenie Nr 55/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą, uzyskaniem kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu Szczegóły