Zarządzenia 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.01.2017 Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do prowadzenia instruktażu ogólnego nowo zatrudnionych pracowników Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok związanych ze zmianą i uzyskaniem kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu dzierżawy w przetargu ustnym nieograniczonym – wydobywanie kruszywa Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie szkolenia z zakresu BHP oraz powołania komisji egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok związanych ze zmianą i uzyskaniem kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu Szczegóły