Zapytania cenowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2017 Wójt Gminy Dragacz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola w Grupie Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Wójt Gminy Dragacz zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie budowy wiaty wolnostojącej nad stołami z utwardzeniem terenu pod wiatą na działce nr 101 w miejscowości Górna Grupa, obręb ewidencyjny Grupa, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 19.07.2017 Wójt Gminy Dragacz zwraca się z zapytaniem o wycenę robót budowlanych związanych z wykonaniem zadań inwestycyjnych: pn. „Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie Osiedle”, „Próg zwalniający w drodze gminnej w Dragaczu” Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Wójt Gminy Dragacz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – III etap” Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Wójt Gminy Dragacz zwraca się z zapytaniem o wycenę robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537013 Michale – Dragacz” polegająca na przebudowie jezdni bitumicznej w granicach pasa drogowego w miejscowości Michale w odcinku od 0+323,48 km do 0+439,70 Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Wójt Gminy Dragacz zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie altany dla sołectwa Fletnowo budowę sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolnostojących we Fletnowie na działce ewid. 47 Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Zapytanie ofertowe na wycenę usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu” i „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach” Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Informacja o wyborze wykonawcy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale”, „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale” Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zestawienie złożonych ofert na wycenę usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale”, „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale” Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zapytanie ofertowe na wycenę usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale”, „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale” Szczegóły