Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2018 Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 3/2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 2/2018 w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY DRAGACZ Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DRAGACZ Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 1/2018 w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 3/2017 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 2/2017 w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY DRAGACZ Szczegóły