Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2020 Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 1/2020 w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 3/2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 2/2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY DRAGACZ Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DRAGACZ Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 1/2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Wójt Gminy Dragacz ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Protokół z rozstrzygnięcia konkursu nr 3/2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły