Uchwały Rady Gminy 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2018 UCHWAŁA NR XXIV/255/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kierunku działania dla Wójta Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 UCHWAŁA NR XXIV/254/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 UCHWAŁA NR XXIV/253/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 UCHWAŁA NR XXIV/252/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 UCHWAŁA NR XXIV/251/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 UCHWAŁA NR XXIV/250/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- zabudowanej działki nr 133/6, obręb ewidencyjny Michale Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 UCHWAŁA NR XXIV/249/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- działki nr 14/2, obręb ewidencyjny Dolna Grupa Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 UCHWAŁA NR XXIV/248/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- zabudowanej działki nr 81/6, obręb ewidencyjny Bratwin Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 UCHWAŁA NR XXIV/247/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dragacz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 UCHWAŁA NR XXIV/246/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie w Przedszkole Gminne w Grupie z Filią w Górnej Grupie Szczegóły