Uchwały Rady Gminy 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.08.2018 UCHWAŁA NR XXIX/295/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia opieki dzieciom w czasie przejazdu autobusem komunikacji publicznej do szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 UCHWAŁA NR XXIX/294/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 UCHWAŁA NR XXIX/293/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 UCHWAŁA NR XXIX/292/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 UCHWAŁA NR XXIX/291/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 UCHWAŁA NR XXIX/290/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021 Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 UCHWAŁA NR XXIX/289/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Grudziądz dotyczącego doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 UCHWAŁA NR XXIX/288/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 UCHWAŁA NR XXIX/287/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 UCHWAŁA NR XXIX/286/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie” Szczegóły