Uchwały Rady Gminy 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2018 UCHWAŁA NR XXVII/283/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 UCHWAŁA NR XXVII/282/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 UCHWAŁA NR XXVII/281/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dragacz Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 UCHWAŁA NR XXVII/280/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 UCHWAŁA NR XXVII/279/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 UCHWAŁA NR XXVII/278/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców Gminy Dragacz w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 UCHWAŁA NR XXVII/277/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Dragacz na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 UCHWAŁA NR XXVII/276/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dragacz, do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 UCHWAŁA NR XXVII/275/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dragacz, położonej w miejscowości Górna Grupa Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 UCHWAŁA NR XXVII/274/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dragacz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły