Uchwały Rady Gminy 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2018 UCHWAŁA NR III/22/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 UCHWAŁA NR III/21/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 UCHWAŁA NR III/20/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntu o numerze działki 25/2 o powierzchni 1992 m2 przy ul. Akacjowej 1 w Dolnej Grupie, zabudowanej budynkiem stanowiącym Gminną Przychodnię Zdrowia o powierzchni zabudowanej 482,97 m2 stanowiącej własność Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 UCHWAŁA NR III/19/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Dragacz na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 UCHWAŁA NR III/18/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dragacz Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 UCHWAŁA NR III/14/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dragacz na lata 2018-2032 Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 UCHWAŁA NR III/13/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa – II, Gmina Dragacz Szczegóły