Uchwały Rady Gminy 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/8/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/7/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/6/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/5/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/4/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/3/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/2/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/1/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 UCHWAŁA NR XXX/303/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 UCHWAŁA NR XXX/302/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły