Uchwały Rady Gminy 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2018 UCHWAŁA NR XXVI/268/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021 Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 UCHWAŁA NR XXVI/267/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 UCHWAŁA NR XXVI/266/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 UCHWAŁA NR XXVI/265/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 UCHWAŁA NR XXVI/264/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców Gminy Dragacz w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 UCHWAŁA NR XXVI/263/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Dragacz zamieszkałych poza działkami ujętymi w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dragacz i części miejscowości Michale Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 UCHWAŁA NR XXVI/262/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- niezabudowanej działki nr 3/3, obręb ewidencyjny Bratwin Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 UCHWAŁA NR XXVI/261/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Dragacz na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 UCHWAŁA NR XXV/260/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 UCHWAŁA NR XXV/259/18 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły