Uchwały Rady Gminy 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2019 UCHWAŁA NR VII/50/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033 Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033 Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 UCHWAŁA NR VI/45/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 UCHWAŁA NR VI/44/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 UCHWAŁA NR VI/42/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Michale, Gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 UCHWAŁA NR VI/41/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie za 2018 rok Szczegóły