Uchwały Rady Gminy 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2019 UCHWAŁA NR X/98/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 UCHWAŁA NR X/97/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół uczniów dla których Gmina Dragacz nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 UCHWAŁA NR X/96/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie jednostki organizacyjnej gminy Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 UCHWAŁA NR X/95/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dragaczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 UCHWAŁA NR X/94/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych do wydawania decyzji administracyjnych Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 UCHWAŁA NR X/93/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 UCHWAŁA NR X/92/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 UCHWAŁA NR X/91/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 UCHWAŁA NR IX/90/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/160/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 UCHWAŁA NR IX/89/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dragacz Szczegóły