Uchwały Rady Gminy 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2020 UCHWAŁA NR XIV/150/20 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym Stop zagrożeniu zdrowia i życia Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 UCHWAŁA NR XIV/149/20 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 UCHWAŁA NR XIX/148/20 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034 Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 UCHWAŁA NR XIV/147/2020 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 UCHWAŁA NR XIII/145/20 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 UCHWAŁA NR XIII/144/20 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034 Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 UCHWAŁA NR XIII/143/20 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 UCHWAŁA NR XIII/142/20 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 UCHWAŁA NR XIII/141/20 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Nowe Marzy, Mniszek – 2, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 UCHWAŁA NR XIII/140/20 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz Szczegóły