Uchwały Rady Gminy 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.11.2017 UCHWAŁA NR XXII/228/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 UCHWAŁA NR XXII/227/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 UCHWAŁA NR XXII/226/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 UCHWAŁA NR XXII/225/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 UCHWAŁA NR XXII/224/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 UCHWAŁA NR XXII/223/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 UCHWAŁA NR XXII/222/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz” Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 UCHWAŁA NR XXII/221/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 UCHWAŁA NR XXII/220/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 UCHWAŁA NR XXII/219/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dragacz do realizacji projektu „Edukacja w Grupie przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły