Uchwały Rady Gminy 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2018 UCHWAŁA NR XXIII/242/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 UCHWAŁA NR XXIII/241/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 UCHWAŁA NR XXIII/240/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 UCHWAŁA NR XXIII/239/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zamiany działki nr 181 w miejscowości Dolna Grupa na działkę nr 78/5 w miejscowości Nowe Marzy, a następnie działki nr 78/5 w miejscowości Nowe Marzy na część działki nr 77/4 w miejscowości Nowe Marzy Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 UCHWAŁA NR XXIII/238/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dragacz działki nr 1/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bratwin stanowiącej własność Skarbu Państwa – wykonywanie prawa własności – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 UCHWAŁA NR XXIII/237/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do Gminy Dragacz, znajdującej się w miejscowości Grupa, nr ewidencyjny 3/166 obręb ewidencyjny Grupa Plac, o powierzchni 0,00.43 ha Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 UCHWAŁA NR XXIII/236/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działkach 18/1 oraz 12/2 należących do Gminy Dragacz na rzecz właściciela działki nr 12/3 obręb ewidencyjny Górna Grupa, miejscowość Górna Grupa Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 UCHWAŁA NR XXIII/235/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 UCHWAŁA NR XXIII/234/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 UCHWAŁA NR XXIII/233/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok Szczegóły