Uchwały Rady Gminy 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2017 UCHWAŁA Nr XXI/213/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2025 Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 UCHWAŁA NR XXI/212/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 UCHWAŁA NR XXI/211/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 UCHWAŁA NR XXI/210/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 UCHWAŁA NR XXI/209/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dragacz instrumentem płatniczym Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 UCHWAŁA NR XXI/208/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 UCHWAŁA NR XXI/207/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu przekształconego w Szkołę Podstawową w Michalu Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 UCHWAŁA Nr XX/206/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2025 Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 UCHWAŁA NR XX/205/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 UCHWAŁA NR XX/204/17 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Świeckiego nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 255/2 o powierzchni 0,0232 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dragacz, będącej własnością Gminy Dragacz w użytkowaniu wieczystym Powiatu Świeckiego Szczegóły