Uchwały Rady Gminy 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2018 Uchwała Nr X/99/2016 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Uchwała Nr XV/156/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 15 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020 +” Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Uchwała Nr XVI/155/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 15 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego w formie dotacji celowej Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Uchwała Nr XVI/154/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Uchwała Nr XV/153/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Uchwała Nr XV/152/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Uchwała Nr XV/151/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020 +” Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Uchwała Nr XV/150/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego w formie dotacji celowej Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Uchwała Nr XV/149/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2024 Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Uchwała Nr XV/148/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły