Stanowisko Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.03.2019 STANOWISKO NR 1/2019 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie poselskich projektów i autopoprawek o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, obowiązującego w Polsce sytemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych oraz oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań, jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników Szczegóły