Przydomowe oczyszczalnie

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2017 ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZAKUP INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DRAGACZ ZAMIESZKAŁYCH POZA DZIAŁKAMI UJĘTYMI W PROJEKCIE SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY DRAGACZ Szczegóły