Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.11.2018 Ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Ogłoszenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: nr ewid. 3/166 – Grupa oraz nr ewid. 14/2 – Dolna Grupa Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Wójt Gminy Dragacz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Górna Grupa, stanowiących własność Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Informacja o wynikach I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dragacz, położonych w obrębie geodezyjnym Górna Grupa na rzecz właścicieli dziełek przyległych Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dragacz, położonych w Górnej Grupie, oznaczonych numerami działek: 73/3, 73/4 i 73/5, zapisane w księdze wieczystej BY1S/31341/1 Sądu Rejonowego w Świeciu V Wydziału Ksiąg Wieczystych, które nie mają dostępu do drogi publicznej. Szczegóły
Artykuł 17.08.2016 Wójt Gminy Dragacz ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dragacz na rzecz właścicieli działek przyległych Szczegóły