Obwieszczenia, Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.07.2018 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Michale, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr ewid. 132/9 w miejscowości Dolna Grupa – realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 132/4, 131/1 i 132/12 obręb ewidencyjny Dolna Grupa, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działek nr ewid. 132/9 w obrębie Dolna Grupa, w miejscowości Dolna Grupa, gm. Dragacz, działki na trasie sieci: nr 132/4, 131/1 i 132/12 w obrębie Dolna Grupa, w miejscowości Dolna Grupa, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji Nr 02/2018 z dnia 20.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. – realizacja inwestycji na działce nr 151/5 w miejscowości Mniszek, obręb ewidencyjny Mniszek, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji Nr 03/2018 z dnia 20.03.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działek nr ewid. 12/45, 12/46, 12/50, 12/53 w miejscowości obręb ewidencyjny Dragacz, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa – II, gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dragacz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz Szczegóły
Artykuł 08.01.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej wraz z budową złącza kablowo-pomiarowego w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 200/17 w miejscowości Dragacz – realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 200/1, 199/1, 195/4 i 200/15 obręb ewidencyjny Dragacz, gm. Dragacz. Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dragacz o przyjęciu przez Radę Gminy Dragacz dnia 28 grudnia 2017 r. uchwały Nr XXIII/232/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Nowe Marzy, Mniszek, gm. Dragacz. Szczegóły