Kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.09.2016 Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w okresie od 24 września 2015 r. do 18 listopada 2015 r. Szczegóły