Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.04.2018 Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021 Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Konsultacje Programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi zakończone Szczegóły
Artykuł 30.10.2017 Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020 + Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Konsultacje społeczne aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz” Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Konsultacje Programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi zakończone Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Konsultacje Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Wójt Gminy Dragacz informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dragacz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły