Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2018 Konsultacje Programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi zakończone Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Konsultacje Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021 Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021 Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Konsultacje Programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi zakończone Szczegóły
Artykuł 30.10.2017 Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020 + Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Konsultacje społeczne aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz” Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Konsultacje Programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi zakończone Szczegóły