Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2018 Komunikat – POWTÓRNE badanie jakości wody z wodociągu w Górnej Grupie Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 KOMUNIKAT – badanie jakości wody z wodociągu w Górnej Grupie Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż zakończyło prace nad projektami Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obszaru Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Dragacz (stan – luty 2018 r.) Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Lokalizacje punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.12.2017 Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Dragacz w roku szkolnym 2016/2017 ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu gimnazjalnego Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018 Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 INFORMACJA dotycząca prac nad Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż Autostrady A1 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 KOMUNIKAT – STYPENDIUM SZKOLNE Szczegóły