Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2019 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Projekt tzw. uchwały antysmogowej – konsultacje społeczne – przedłużenie terminu Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Przypominamy, że mieszkańcy zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Konsultacje społeczne projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwały antysmogowe Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Informacja o projekcie tzw. uchwały antysmogowej Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Informacja o polowaniach zbiorowych zgłoszonych do ewidencji na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Wójt Gminy Dragacz zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Michale, gmina Dragacz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Informacje dotyczące realizowanych na terenie powiatu świeckiego nieodpłatnych porad prawnych – ZMIANY !!!! Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Informacja w sprawie wezwania mieszkańców do niezwłocznego podłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na: „Kompleksową obsługę oświetlenia miejsc publicznych ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administracyjnym gminy Dragacz w 2019 roku” Szczegóły