Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2018 Lokalizacje punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.12.2017 Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Dragacz w roku szkolnym 2016/2017 ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu gimnazjalnego Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018 Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 INFORMACJA dotycząca prac nad Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż Autostrady A1 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 KOMUNIKAT – STYPENDIUM SZKOLNE Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 KURENDA – zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Informacja przestrzegająca przed niebezpieczeństwami związanymi z oszustwami na tzw. wnuczka lub policjanta Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Dragacz (stan – wrzesień 2017 r.) Szczegóły