Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2019 Wybory ławników – informacje Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Ogłoszenie w sprawie gminnej ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Wójt Gminy Dragacz ogłasza ofertę na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Wójt Gminy Dragacz ogłasza ofertę na ,,Sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN” Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DRAGACZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Projekt tzw. uchwały antysmogowej – konsultacje społeczne – przedłużenie terminu Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Przypominamy, że mieszkańcy zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Konsultacje społeczne projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwały antysmogowe Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Informacja o projekcie tzw. uchwały antysmogowej Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Informacja o polowaniach zbiorowych zgłoszonych do ewidencji na rok 2019 Szczegóły