Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2018 Dotyczy warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Program – czyste powietrze – ekodopłaty na wymianę pieca i termomodernizację. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja o projekcie Programu Wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Od 27.08 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa) Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Kurenda dot. wałęsających się psów, które powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 We wrześniu 2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Komunikat – POWTÓRNE badanie jakości wody z wodociągu w Górnej Grupie Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 KOMUNIKAT – badanie jakości wody z wodociągu w Górnej Grupie Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż zakończyło prace nad projektami Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obszaru Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Dragacz (stan – luty 2018 r.) Szczegóły