Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na: „Kompleksową obsługę oświetlenia miejsc publicznych ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administracyjnym gminy Dragacz w 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Rejestr Instytucji Kultury Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Otwarcie siłowni zewnętrznej OSA przy świetlicy wiejskiej w Wielkim Stwolnie Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Dotyczy warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Program – czyste powietrze – ekodopłaty na wymianę pieca i termomodernizację. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja o projekcie Programu Wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Gdańsku Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Od 27.08 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa) Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Kurenda dot. wałęsających się psów, które powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 We wrześniu 2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych Szczegóły